THE 1 & ONLY DJ PREMIER. THE LEGENDARY TUPAC. DJAYTIGER PRESENTS TUPAC & DJ PREMIER : THE LEGACY.

Tupac Shakur


"The Rose that Grew from Concrete" - Tupac Shakur... #mitesoro #myson #mylife #therosethatgrewfromconcrete #tupacshakur #santaana